Integritetspolicy Umeå Fönster

Din integritet är viktig för oss, vi sprider inte dina personuppgifter utanför verksamheten. Här kan du läsa mer om hur vi använder och behandlar din information och vilka rättigheter du har.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?
De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.
Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer som du anger vid inträde av ett avtal med oss, eller vid en kontakt med oss.
Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?
Att fullgöra avtal med kunder.
Att fullgöra lagliga förpliktelser.
Att genomföra direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;
• Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
• Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
• Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Umeå Fönster och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
• Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar.

För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla vissa personuppgifter.

ATT FULLGÖRA AVTAL MED KUNDER
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Detta för att säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera eventuella kundärenden såsom reklamationer.

ATT FULLGÖRA LAGLIGA FÖRPLIKTELSER
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

ATT GENOMFÖRA DIREKTMARKNADSFÖRING
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra tjänster direkt till dig på bästa sätt. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Vi använder Googles tjänster för att samla in uppgifter från vår webbplats i syfte att förbättra vårt innehåll och kunna genomföra direktmarknadsföring. Läs mer om Googles integritet och användarvillkor.

3. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?
Umeå Fönster samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär på vår hemsida.

Vi samlar in uppgifter genom att vår webbplats använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part. Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler. Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund.

4. TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?
Inom företaget för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämnar även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Dessa leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, marknadsföring och producenter av produkter. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5. DINA RÄTTIGHETER

Tillgång
Rättelse
Radering – rätt att bli ”glömd”
Begränsning av behandling
Invändning
Dataportabilitet

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade. Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du oss på info@umeafonster.se
Du får svar från oss inom 14 kalenderdagar.

Våra leverantörer

Kontakta oss

Adress

Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå

Telefon